• + YEM/USD 1.5784 +
  • + TEC/YEM 2,189.807 +
  • + TMC/YEM 1,791.020 +
  • + TVC/YEM 1,343.912 +
  • + TSHC/YEM 2,183.596 +
  • +++ YEM - YOUR EVERYDAY MONEY +++ KRYPTOGELD FÜR ALLE +++ JETZT 20 YEM WILLKOMMENSBONUS SICHERN +++

YEM.WORLD is part of the SafeZone

© 2018 - 2020 YEM.WORLD